Etichetat: adam

Descantec de dragoste 1

Descantec de dragoste

Plecai in lunca in Sfanta Duminica pe poteca necalcata pe roua nescuturata prin dragoste neadunata poteca dac-o calcai roua ca o scuturai si dragostile le adunai si-n asta apa si-n asta cana le bagai...